Smile IT solution

0879986000

Security System

Jan 28, 2017
Security System         ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก (Access Control System) ระบบควบคุม การผ่านเข้าออก เป็นระบบควบคุม การเปิด-ปิดประตูโดย จะยอมเปิดให้ผู้มีสิทธิผ่านเข้า-ออก เท่านั้น โดยระบบจะทำการ ตรวจสอบสิทธิ ของบุคคลนั้นๆ โดยการอ่าน...
เพิ่มเติม